Văn hóa ADG

Văn hoá Austdoor được hình thành và phát triển song hành cùng với sự trưởng thành của Tập đoàn. Những giá trị văn hóa cốt lõi cũng chính là một tài sản vô giá được lưu truyền và tiếp nối của những thế hệ người Austdoor.

Sáng tạo

ADG là một tổ chức không ngừng học tập, sáng tạo, khác biệt trong tư duy và đổi mới trong hành động. Với thông điệp “Sáng tạo cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, mọi cá nhân trong tổ chức đều nỗ lực học h ỏi và cải tiến mỗi ngày, mang đến những giá trị và chuẩn mực mới cho khách hàng thông qua sản phẩm, dịch vụ.

Yêu công nghệ

Là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, người ADG mang trong mình tình yêu công nghê, không ngừng học hỏi tìm tòi những công nghệ mới để nuôi dưỡng sự sáng tạo và khả năng bứt phá trong việc tạo nên những sản phẩm công nghệ cao.

Đoàn kết

Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, sức mạnh của sự đoàn kết luôn mang lại thành tựu lớn. Người ADG luôn ý thức sâu sắc về giá trị này trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Từ những thành viên sáng lập cho đến hàng ngàn CBCNV, đoàn kết giúp ADG vượt qua sóng gió để thành công.

Tôn trọng

ADG xây dựng một tập thể tôn trọng và biết ơn. Các thành viên đều có trách nhiệm và đóng góp riêng cho thành công của Tập đoàn. Mỗi người Austdoor luôn được tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao năng lực và đời sống, tôn trọng những đóng góp của nhau và công bằng trong ghi nhận. Chúng tôi luôn ý thức rất rõ tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong tổ chức, biết ơn những nỗ lực và đóng góp của họ.

Tin cậy

ADG nỗ lực trở thành người bạn đồng hành, đáng tin cậy của mỗi đối tác, mỗi khách hàng, và của cả cộng đồng, bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin trong tổ chức. Với tầm nhìn, sứ mệnh của công ty, cùng phương châm “khách hàng là trung tâm”, chúng tôi vươn tới và trở thành Thương hiệu Việt uy tín hàng đầu

Văn hóa ADG

Văn hoá Austdoor được hình thành và phát triển song hành cùng với sự trưởng thành của Tập đoàn. Những giá trị văn hóa cốt lõi cũng chính là một tài sản vô giá được lưu truyền và tiếp nối của những thế hệ người Austdoor.

Sáng tạo

ADG là một tổ chức không ngừng học tập, sáng tạo, khác biệt trong tư duy và đổi mới trong hành động. Với thông điệp “Sáng tạo cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, mọi cá nhân trong tổ chức đều nỗ lực học h ỏi và cải tiến mỗi ngày, mang đến những giá trị và chuẩn mực mới cho khách hàng thông qua sản phẩm, dịch vụ.

Yêu công nghệ

Là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, người ADG mang trong mình tình yêu công nghê, không ngừng học hỏi tìm tòi những công nghệ mới để nuôi dưỡng sự sáng tạo và khả năng bứt phá trong việc tạo nên những sản phẩm công nghệ cao.

Đoàn kết

Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, sức mạnh của sự đoàn kết luôn mang lại thành tựu lớn. Người ADG luôn ý thức sâu sắc về giá trị này trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Từ những thành viên sáng lập cho đến hàng ngàn CBCNV, đoàn kết giúp ADG vượt qua sóng gió để thành công.

Tôn trọng

ADG xây dựng một tập thể tôn trọng và biết ơn. Các thành viên đều có trách nhiệm và đóng góp riêng cho thành công của Tập đoàn. Mỗi người Austdoor luôn được tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao năng lực và đời sống, tôn trọng những đóng góp của nhau và công bằng trong ghi nhận. Chúng tôi luôn ý thức rất rõ tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong tổ chức, biết ơn những nỗ lực và đóng góp của họ.

Tin cậy

ADG nỗ lực trở thành người bạn đồng hành, đáng tin cậy của mỗi đối tác, mỗi khách hàng, và của cả cộng đồng, bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin trong tổ chức. Với tầm nhìn, sứ mệnh của công ty, cùng phương châm “khách hàng là trung tâm”, chúng tôi vươn tới và trở thành Thương hiệu Việt uy tín hàng đầu