Lĩnh vực hoạt động

Bắt đầu từ những bộ cửa cuốn thông minh, hiện đại với nhiều tiện nghi; đến những sản phẩm nhôm và các vật liệu nhẹ được sử dụng cho các toà nhà cao tầng, ứng dụng trong công nghiệp; mọi nỗ lực nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đều hướng tới vẻ đẹp, sự an toàn và tiện nghi cho mỗi ngôi nhà Việt Nam.