Trong bối cảnh giãn cách tại nhiều TP. HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, Tập đoàn Austdoor đã thực hiện đúng tinh thần vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn.
“Vừa chống dịch – vừa phát triển” là mục tiêu mà Tập đoàn Austdoor đặt ra trên mọi “mặt trận”. Theo đó, các giải pháp đã được bố trí hợp lý và triển khai nhanh chóng từ trụ sở chính đến các chi nhánh và nhà máy, tuân thủ các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ cũng như Chính quyền địa phương. Các hoạt động của các nhà máy đều được thực hiện “3 tại chỗ” một cách nghiêm ngặt, song song đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì nhịp độ làm việc từ xa cho các CBNV văn phòng. Quá trình chuyển đổi số mà ADG thực hiện trước đó cũng đã tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi để duy trì kết nối và đảm bảo hiệu suất làm việc giữa thời gian tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.
Chia sẻ bài viết: