AUSTDOOR NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU TIN & DÙNG

Ngày 9/11/2013, tại khách sạn Riverside Palace – thành phố Hồ Chí Minh, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam đã trao chứng nhận cho 100 doanh nghiệp được Người Tiêu Dùng “Tin & Dùng”, trong đó có thương hiệu Austdoor.

Xin chúc mừng Austdoor đã hai năm liên tiếp được bầu chọn là Thương hiệu Người Tiêu Dùng tin tưởng.

 

Xem thêm : NHÀ MÁY NHƠN TRẠCH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 VÀ CHUẨN HỢP QUY QCVN 16:2019/BXD

Chia sẻ bài viết: