ADG đối với xã hội

Tập đoàn Austdoor hướng đến xây dựng một văn hóa doanh nghiệp dựa trên truyền thống nhân văn của người Việt: Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Ngoài việc xây dựng các chính sách phúc lợi dành cho người lao động, Tập đoàn còn chú trọng và luôn tiên phong thực hiện các hoạt động thiện nguyện đối với xã hội.

Tiêu biểu như Quỹ riêng dành cho người lao động trong ngành xây dựng không may bị tai nạn lao động. Quỹ được xây dựng và đóng góp bởi tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài ngành xây dựng….
Bên cạnh đó, các hoạt động vì cộng đồng như cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội, trao tặng học bổng khuyến học… luôn có sự đồng hành tích cực của ADG.

Tập đoàn Austdoor đã và đang nỗ lực hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình, trở thành một điển hình trong hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái.