ADG đối với MÔI TRƯỜNG

Với mục tiêu phát triển bền vững, Tập đoàn Austdoor hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng hệ thống nhà máy sản xuất, các quy chuẩn sản phẩm và hoạt động kinh doanh. Ngoài việc chung tay xây dựng một cộng đồng “xanh” tại các khu văn phòng, các chiến dịch kêu gọi bảo vệ môi trường, trồng cây xanh luôn được đề cao thì tại hệ thống 6 nhà máy trên toàn quốc, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực tới môi trường.

Bảo vệ môi trường không chỉ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mà ADG còn chú trọng việc tuyên truyền ý thức tới nhân viên, khách hàng, đối tác để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường xanh – sạch – đẹp.