ADG đối với CON NGƯỜI

Con người được coi là yếu tố cốt lõi và tài sản quý giá nhất của Tập đoàn Austdoor. Ngày từ ngày đầu thành lập, chúng tôi luôn nỗ lực tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, được ghi nhận, tôn vinh của người lao động; kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ công nhân viên.

Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng đến công tác đào tạo, các hoạt động nội bộ văn hóa tinh thần để phát triển nguồn nhân lực gắn kết, chất lượng cao.

Là người ADG, bạn sẽ luôn tự hào vì không chỉ là một nhân tố đóng góp cho sự phát triển của tổ chức mà còn góp phần mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, xã hội.