Những dự án tiêu biểu Austdoor đã thực hiện KV Miền Trung

Hình ảnh về một số dự án tiêu biểu mà Austdoor đã thực hiện trên khắp khu vực miền Trung.

Dự án Công trình Tổng cục 5

Dự án Trụ sở BIDV Nghệ An tại Thái Hoà

Dự án Tòa nhà Bệnh viện Thái Thượng Hoàng

Trụ sở Chi Cục thuế Cửa Lò 

Dự án Trụ sở Chi cục Thuế Tp Vinh 

Dự án Trụ sở Chi cục Thuế Nghệ An

Dự án Khu tổ hợp Thương mại 

Dự án Trụ sở Viettel Hà Tĩnh

Phòng Marketing - Tập đoàn Austdoor