Lễ trao Giải thưởng Sáng kiến Cải tiến lần I - 2014

Vào lúc 14h30 ngày thứ Hai, 29/12/2014, lễ trao Giải thưởng Sáng kiến - Cải tiến lần thứ nhất đã được tổ chức trọng thể tại Nhà máy Austdoor Hưng Yên với sự có mặt của Ban Tổng Giám đốc, các trưởng phòng, trưởng bộ phận, và đông đảo cán bộ nhân viên.

Ông Dương Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Austdoor (ngoài cùng bên trái), và ông Dương Thạch Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Austdoor (ngoài cùng bên phải), chụp ảnh lưu niệm với những cá nhân và tập thể tiêu biểu.

Đây là hoạt động được triển khai từ tháng 9/2014 với mục tiêu khuyến khích các cá nhân, phòng ban đóng góp các sáng kiến - cải tiến trong quá trình thực hiện công việc, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và xây dựng ADG trở thành một tập thể năng động và sáng tạo.

Phòng Marketing - Tập đoàn Austdoor