Hội đồng quản trị

Dương Quốc Tuấn
Chủ tịch hội đồng quản trị

Dương Quốc Tuấn
Chủ tịch hội đồng quản trị

Dương Thạch Nguyên
Thành Viên hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Minh Thu
Thành viên hội đồng quản trị

Nguyễn viết lịch
thành viên hội đồng quản trị

phan thanh hoài
thành viên hội đồng quản trị

ban điều hành

dương quốc tuấn
TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

TỔNG GIÁM ĐỐC

dương quốc tuấn
TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

TỔNG GIÁM ĐỐC

dương thạch nguyên
tập đoàn austdoor

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH BU1

bùi thế nam
Chi nhánh hưng yên

GIÁM ĐỐC KHỐI SẢN XUẤT

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

NGUYỄN PHƯỜNG
Chi nhánh NHƠN TRẠCH

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH BU2

phạm văn bình
CTCP Cửa gỗ Austdoor - TMD

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH